PRAMANTHAARTE  
 
 
2019     CATÀGEIOS / AISTĖ GABRIELĖ ČERNIŪTĖ / VIAGGIO NELLA TESTA  
 
   
 
  Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni

Aistė Gabrielė Černiūtė. Viaggio nella testa / Kelionė galvoje
a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo
e Maria Rosaria Gallo

10 / 18 Agosto 2019
Pramantha Arte
Vico XIV Garibaldi, 87
Conflenti (CZ), Italia

inaugurazione: Sabato 10 Agosto 2019 ore 18.00

Pramantha Arte
ha il piacere di annunciare l’apertura della nuova mostra “Viaggio nella testa” di AISTĖ GABRIELĖ ČERNIŪTĖ, prevista per il prossimo sabato 10 Agosto alle ore 18.00 nell’ambito del progetto Catàgeios. L’antro dell’artista - Le opere e i giorni.

Aistė Gabrielė Černiūtė - si legge nel testo dei curatori - è una delle nuove artiste lituane che la galleria presenta al pubblico italiano con un’opera dal sapore retrò e allo stesso tempo originale. Nata a Kaunas nel 1978 e specializzata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Vilnius, Aistė scopre l’attrazione per la pittura fin da bambina, trovando in essa la sua ideale casa espressiva.

“Fin dalla prima infanzia - dichiara l’artista- mi dedicavo all’apprendimento della musica, ma improvvisamente all’età di 12 anni ho sentito un forte desiderio di iniziare a dipingere. Allora non avevo idea di quanta magia ci fosse nella trama delle pitture ad olio, non sapevo che avrei iniziato a sperimentare e non sarei più riuscita a smettere: le possibilità e le caratteristiche della pittura ad olio sono infinite. La mia pittura è in rilievo, bassorilievo o addirittura alto rilievo. E a volte ricorda la scultura”.

“La pittura di Aistė Gabrielė Černiūtė - dichiarano i curatori - si configura come un laboratorio sperimentale e un punto di osservazione della psyche umana. La materia è plasmata da un’incessante ricerca di senso e da un forte bisogno narrativo: teatro e poesia, commedia e tragedia, realismo e surrealismo, gesto e figura danno vita a intense opere plastiche la cui chiave d’accesso è l’io e le sue metamorfosi. Volti marcati, espressioni smarrite, figure incastrate, teste volanti, azioni interrotte. Viaggio nella testa in Catàgeios diventa profonda interrogazione esistenziale e disvelamento della fragilità dell’essere, che nella frammentazione e nell’instabilità dell’individuo trova il fondamento del suo senso”.

La mostra - a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo - sarà inaugurata alla presenza dell’artista sabato 10 Agosto, avrà luogo presso la sede espositiva della galleria Pramantha Arte a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, e sarà aperta al pubblico fino al 18 Agosto 2019, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni/Informacija ir registracija: arte@pramantha.com +39 3395028498


Galerija „Pramantha Arte” su dideliu džiaugsmu praneša apie lietuvių menininkės Aistės Gabrielės Černiūtės parodos „Kelionė galvoje“ atidarymą, kuris įvyks šį šeštadienį, rugpjūčio 10 d., 18:00 val., kaip tęstinio projekto „Catàgeios. Menininko urvas - darbai ir dienos” sekanti dalis.

Kaip rašo parodos kuratoriai - Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Maria Rosaria Gallo - Aistė Gabrielė Černiūtė yra viena iš dalyvaujančių projekte lietuvių menininkių, pristatomų italų publikai ir kuri savo darbuose pasižymi retro bei originalaus skonio samplaika. Gimusi 1978 metais Kaune ir stu dijavusi tapybą Vilniaus Dailės Akademijoje, Aistė atrado potraukį tapyti dar vaikystėje ir tapyboje radusi idealius namus saviraiškai.

„Nuo ankstyvos vaikystės – kaip pažymi pati menininkė - atsidaviau muzikos mokymuisi, tačiau staiga, būdama 12 metų, pajutau didelį norą tapyti. Tuomet net neįsivaizdavau, kiek daug stebuklų yra aliejinių dažų tekstūroje, nežinojau, kad pradėjusi eksperimentuoti negalėsiu sustoti: aliejinės tapybos galimybės ir savybės yra begalinės. Mano tapyba yra reljefinė, bareljefinė ar net aukštu reljefu. Ir kartais primena skulptūrą”.

Aistės Gabrielės Černiūtės tapyba - skelbia kuratoriai - sukonfigūruota tarsi eksperimentinės laboratorijos ir žmogaus psichikos stebėjimo taškas. Medžiagą formuoja nenutrūkstamas prasmės ieškojimas ir didelis pasakojimo poreikis: teatras ir poezija, komedija ir tragedija, realizmas ir siurrealizmas, gestas ir figūra suteikia gyvybės intensyviems plastiniams kūriniams, kurių prieigos raktas yra ego ir jo metamorfozės. Aštrūs veidai, paprastos išraiškos, įterptos figūros, skraidančios galvos, nutraukti veiksmai. Kelionė galvoje Catageios projekto kontekste tampa giliu egzistenciniu tardymu ir būties trapumo atidengimu, kuris fragmentuojant nestabilų individą rasdavo prasmės pagrindą”.

Parodos atidarymas vyks rugpjūčio 10 d., 18:00 val.
, “Pramantha Arte” galerijoje, Conflenti mieste, Vico XIV Garibaldi, 87, dalyvaujant pačiai menininkei.. Parodą galima lankyti rugpjūčio 10-18 dienomis, kiekviena dieną nuo 18:00 iki 21:00 valand
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
         
   
      arte@pramantha.com