bot_teca
bot_astro
bot_contact
 
 

Teatro negato
2006
´╗┐mixed media on paper
cm 72,5 x 52,5