bot_teca
bot_astro
bot_contact
EXHIBITIONS / 2019 / CATÀGEIOS / LEO RAY / IL MIO GIORNO, LA MIA NOTTE
  Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni

Leo Ray.  Il mio giorno, la mia notte
a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo
e Maria Rosaria Gallo 

5 / 13 Ottobre 2019
Pramantha Arte
Vico XIV Garibaldi, 87
Conflenti (CZ), Italia

inaugurazione: Sabato 5 Ottobre 2019 ore 18.00
Pramantha Arte  è lieta di annunciare che il prossimo  sabato 5 Ottobre  - nell’ambito di Catàgeios. L’antro dell’artista - Le opere e i giorn i - sarà inaugurata la mostra personale di pittura dell’artista  Leo Ray dal titolo  Il mio giorno, la mia notte.

“Lituano d’origine, nato nel 1950, con un’attività espositiva che vede la sua opera conosciuta in tutto il mondo, docente di pittura e calligrafia presso il CAN (New Artists Collegium) e presso BASIS (scuola d’arte e cultura) in Israele, Leo Ray dal 1991 vive a Tel Aviv conducendo un’esistenza di totale devozione alla pittura, combinando instancabilmente la sua carriera artistica con l’insegnamento” - scrivono i curatori. 

“Prima volta in Italia con Pramantha Arte - continuano i curatori -,  Leo Ray  porta il suo contributo al progetto  Catàgeios  con un’opera dal sapore postmoderno. Una mostra in cui la sensibilità individuale diventa il fondamento della percezione del mondo, e l’attualità si esprime nel “qui e ora” di un tempo accaduto, assorbito e tradotto in immagine pittorica. Un’immagine disincantata che attinge la sue forme dalla vita quotidiana, ma che trova il suo principio costitutivo nella stessa sostanza della pittura: nel segno, nel colore, nella materia, nel gesto, nel contrasto, nell’emozione”. 

“Artista - dichiara Leo Ray - non è una professione ma un appellativo; un pittore può dipingere, uno scultore può scolpire e un poeta può comporre poesie. Questa non è necessariamente arte. L’arte si infiltra nelle opere in modi misteriosi e il creatore diventa un artista. L’arte è un’altezza elevata e spirituale che si trasforma in lavoro, rendendolo commovente e indimenticabile. Io sono un pittore, dipingo e, naturalmente, mi rende molto felice se persone distinte e competenti mi chiamano artista”.

“Tra disegni e dipinti, Il mio giorno, la mia notte  - specificano i curatori - è una mostra che racconta l’avventura dell’arte come avventura del quotidiano esistere. Una trama di caratteri e caricature, di contingenze e situazioni, di percezioni e stati emotivi, di idee e pensieri, in ultimo, di segni e pennellate che popolano e scandiscono l’immaginario pittorico di Leo Ray. 

La mostra  - a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo - avrà luogo presso la sede espositiva della galleria Pramantha Arte a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, sarà  inaugurata il prossimo  sabato 5 ottobre  in concomitanza della Notte della Luna (International Observe the Moon Night) , e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 13 Ottobre 2019, tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: arte@pramantha.com  +39 3395028498


Pramantha Arte  su malonumu praneša, kad šį šeštadienį,  Spalio 5 dieną,  “Catageios. Menininko urvas. Darbai ir dienos” - projekto kontekste įvyks naujos parodos atidarymas. Bus pristatoma personalinė menininko Leo Ray  paroda “Mano diena, mano naktis”

“Lietuvių kilmės, gimęs 1950 metais, ekspozicine patirtimi žinomas visame pasaulyje, tapybos ir kaligrafijos dėstytojas CAN (New Artists Collegium) ir BASIS (meno ir kultūros mokykloje) Izraelyje, Leo Ray nuo 1991 metų gyvena Tel Avive ir yra visiškai atsidavęs tapybai, nenuilstamai derindamas savo meninę karjerą su dėstymu” - rašo parodos kuratoriai Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Maria Rosaria Gallo. 

„Pirmą kartą į Catàgeios projektą, vykstantį Pramantha Arte galerijoje Italijoje šis menininkas įneša postmodernų kūrinį. Paroda, kurioje individualus jautrumas tampa pasaulio suvokimo pagrindu, o aktualumas išreiškiamas “čia ir dabar”. Leo Ray pagauna laiką, kuris įvyko, įsigėrė ir perėjo į vaizdinę išraišką – tęsia kuratoriai, - „jis kuria vaizdą, kurio formas semiasi kasdieniame gyvenime, bet kuris savo pagrindinį principą suranda pačioje tapybos esmėje: ženkle, spalvoje, medžiagoje, geste, kontraste, emocijoje.” 

“Menininkas, - teigia pats Leo Ray, tai ne profesija, o titulas; tapytojas gali tapyti, skulptorius - lipdyti, o poetas rašyti eilėraščius, bet tai ne būtinai būs menas. Menas įsiskverbia į kūrinius paslaptingais būdais ir kūrėjas tampa menininku. Menas - tai aukštas dvasinis augimas, kuris pavirtęs darbu tampa jaudinančiu ir nepamirštamu. Esu tapytojas, tapau ir be abejo, mane džiugina, kai žinomi ir kompetentingi žmonės vadina mane menininku”. 

Parodos unikalumą pažymi figūriniai Leo Ray paveikslai. „Tarp pristatomų piešinių ir paveikslų, paroda “Mano diena, mano naktis”, - akcentuoja kuratoriai - pasakoja apie meno nuotykį, kaip apie kasdienio gyvenimo nuotykius. Veikėjų ir personažų siužetas, nenumatytos aplinkybės ir situacijos, pastebėjimai, emocinės būsenos, idėjos ir mintys, pagaliau ženklai ir potėpiai užpildo Leo Ray paveikslus. 

Paroda, kurią kuruoja Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Maria Rosaria Gallo, vyks galerijoje “Pramantha Arte”, Konflenti miestelyje, Vico XIV Garibaldi, 87. Atidarymas įvyks 2019 metų,  spalio 5 dieną, 18 valandą, kartu žymint Tarptautinę Mėnulio naktį. Paroda veiks kiekvieną dieną nuo 10:30 iki 12:30 valandos iki 2019 metų, spalio 13 dienos
Daugiau informacijos ir rezervacija: arte@pramantha.com, +39 3395028498.