PRAMANTHAARTE  
 
 
2019     CATÀGEIOS / GABRIELĖ LABANAUSKAITĖ / DE SOLITUDE (AVASPO PERFORMANCE)  
 
   
 
  Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni

Gabrielė Labanauskaitė.  De Solitude / Vienatvė (AVaspo performance)
a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo
e Maria Rosaria Gallo 

1 / 3 Novembre 2019
Pramantha Arte
Vico XIV Garibaldi, 87
Conflenti (CZ), Italia

inaugurazione: Venerdì 1 Novembre 2019 ore 17.30

Pramantha Arte
è lieta di annunciare che il prossimo 1 Novembre 2019, nell'ambito del progetto Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni, sarà presentato il video De Solitude della drammaturga, regista, performer lituana Gabrielė Labanauskaitė

"Nato dalla collaborazione tra gli Avaspo e gli scenografi e videomakers francesi Nicolas Perge e Raphaël Dupont - spiegano i curatori - De Solitude è il video derivato da una performance/istallazione unica e irripetibile, avvenuta lo scorso 18 giugno 2011 nell'ambito del festival "Tebūnie Naktis" di Vilnius. Pensato come connessione tra performance, musica e poesia, De Solitude decostruisce il rapporto artista-spettatore, utilizzando la forma del concerto per indagare l'attuale fenomenologia dello spettacolo.

La storia. Presa nel suo desiderio narcisistico come un ragno nella sua ragnatela, una cantante si sforza di appagare un pubblico che non potrà mai raggiungere, perché chiusa in uno spazio delimitato da pareti costruite con specchi unidirezionali: la propria immagine riflessa impedisce all'artista di vedere il pubblico che intanto vaga liberamente intorno alla scena in un area immersa nell'oscurità. Viene così a delinearsi un singolare spazio di esclusione, separazione e, infine, isolamento, in cui il rapporto pubblico-attore è destabilizzato. Chi si esibisce non può sottrarsi alla scatola, allo sguardo degli spettatori e alla propria immagine riflessa; e, soprattutto, in nessun momento sa se il pubblico lo sta guardando, se apprezza la sua musica e lo applaude. E' in questo spazio che si manifesta la solitudine.

De Solitude - continuano i curatori - è uno spaccato dell'odierno vivere quotidiano, dove il ruolo dell'esibizione, delle immagini e dell'esposizione mediatica sostituisce il ruolo concreto delle azioni e delle interazioni. È uno spaccato della società contemporanea dove le dinamiche dello spettacolo sono penetrate nelle più essenziali modalità relazionali tra gli individui, innervandone tutti gli ambiti: personale e pubblico; economico e politico; etico ed estetico. Nella realtà concreta come nella realtà virtuale. Il cui unico spazio di distinzione sembra essere proprio lo spazio della solitudine.

Con Gabrielė Labanauskaitė nel ruolo di performer e autrice di De Solitude, Catàgeios affronta lo stato di alienazione dell'uomo contemporaneo schiacciato dalla sua stessa immagine e imprigionato dal suo stesso bisogno di affermazione narcisistica, ed invita ad un'azione di coraggio: superare il gioco dello spettacolo per riappropriarsi del gioco della vita.

L'evento - a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo - avrà luogo presso la sede espositiva della galleria Pramantha Arte a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, sarà inaugurato Venerdì 1 Novembre alle ore 17.30, e sarà aperto al pubblico fino al prossimo 3 Novembre 2019, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: arte@pramantha.com +39 3395028498


Pramantha Arte džiaugiasi galėdama pranešti, kad 2019 metų, lapkričio 1 dieną, vykdant projektą "Catàgeios. Menininko urvas - Darbai ir dienos", yra pristatomas lietuvių dramaturgės, režisierės, performansų atlikėjos Gabrielės Labanauskaitės video darbas "Vienatvė".

"Gimęs iš "AVaspo" ir prancūzų scenografų bei video kūrėjų Nicolas Perge ir Raphaël Dupont bendradarbiavimo - rašo kuratoriai - "Vienatvė" yra video darbas, atsiradęs iš unikalaus ir nepakartojamo pasirodymo/instaliacijos, įvykusios 2011 metų, birželio 18 dieną Vilniuje, festivalio "Tebūnie naktis" programoje. Sukurtas kaip jungiamasis ryšys tarp performanso, muzikos ir poezijos "Vienatvė" dekonstruoja menininko - žiūrovo santykį, naudodamas koncerto pasirodymo formą dabartinei spektaklio fenomenologijai ištirti.

Istorija: įamžinta savo narcisistiniame troškime, kaip voras voratinklyje, menininkė yra patalpinta į uždarą erdvę, su ją ribojančiomis sienomis, pastatytomis iš vienpusių veidrodžių: jos pačios atspindys neleidžia pamatyti žiūrovų, kurie tuo metų laisvai klaidžioja į tamsą panardintoje erdvėje aplinkui sceną. Taigi atsiranda išskirtinė atskirties, atsiskyrimo, ir pagaliau izoliacijos erdvė, kurioje destabilizuojami žiūrovo ir menininko santykiai. Atlikėjai negali ištrūkti iš dėžutės, negali išvengti žiūrovų žvilgsnių ir savo pačių atspindžių; ir svarbiausia, jie nežino ar publika juos stebi, ar vertina jų muziką ir ar ploja jiems. Būtent šioje erdvėje ir pasireiškia vienatvė.

"Vienatvė" - tęsia kuratoriai - tai šiandienos kasdienybės skerspjūvis, kuriame pasirodymo, vaizdų ir žiniasklaidos vaidmuo pakeičia konkrečių veiksmų ir sąveikų vaidmenis. Tai šiuolaikinės visuomenės skerspjūvis, kuriame pramogų dinamika skverbiasi į pačius svarbiausius tarp žmogiškų santykių modelius, aprėpiančius visas sritis: asmeninę ir visuomeninę; ekonominę ir politinę; etikos ir estetikos. Konkrečioje realybėje, kaip ir virtualioje realybėje, kur jos unikali išskirtinumo erdvė pasirodo būtent vienatvės erdvėje.

Kartu su Gabrielė Labanauskaitė, "Vienatvės" performanso autore ir atlikėja, Catàgeios nagrinėja šiuolaikinio žmogaus susvetimėjimo būseną, žmogaus sutraiškyto jo paties įvaizdžio ir įkalinto narcisistiniame poreikyje įsitvirtinti ir kviečia drąsiai veikti: įveikti pramoginį žaidimą ir atgauti gyvenimo žaismą.

Renginys, kuruojamas Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Marios Rosarios Gallo, vyks "Pramantha arte" galerijoje, adresu Vico XIV Garibaldi, nr. 87, Conflenti mieste, Italijoje. Atidarymas lapkričio 1 dieną, penktadienį, 17.30 valandą ir bus atviras visuomenei iki 2019 metų, lapkričio 3 dienos, kiekvieną dieną nuo 17:30 iki 19:30 valandos.
Daugiau informacijos ir rezervacija: arte@pramantha.com +39 3395028498
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
     
   
 
         
   
      arte@pramantha.com