PRAMANTHAARTE  
 
 
2019     CATÀGEIOS / KRISTINA KURILIONOK / DIVENTARE ALBERO  
 
   
 
 

Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni

Kristina Kurilionok. Diventare albero / Tapti medžiu
a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo
e Maria Rosaria Gallo

18 / 26 Maggio 2019
Pramantha Arte
Vico XIV Garibaldi, 87
Conflenti (CZ), Italia

inaugurazione: Sabato 18 Maggio 2019 ore 18.00

Con la mostra dal titolo Diventare albero, che presenta l’ultima produzione dell’artista Kristina Kurilionok, prende il via il nuovo progetto artistico promosso da Pramantha Arte chiamato Catàgeios. L’antro dell’artista - Le opere e i giorni (Χαταγειος. Το λημέρι του καλλιτέχνη - Εργα και Ημέραι), a cura di Antonio Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo, presso la sede espositiva della galleria a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87.

“Pittrice lituana, Kristina Kurilionok coniuga da sempre la sua ricerca pittorica all’indagine psicologica, attraverso un’intensa esplorazione di forme e colori che trovano nel corpo femminile - e nell’autoritratto - l’espediente soggettivo delle sue opere. Il risultato che ci giunge è una pittura visionaria, simbolica e fisiognomica che colloca il lavoro dell’artista in quel lungo solco dell’arte figurativa occidentale che, dal ‘500 fino ai nostri giorni, si caratterizza come pittura dell’introspezione; quel profondo solco che a partire da Leonardo, Bosch, passando per Goya, fino a Bacon ha indissolubilmente legato la rappresentazione alla ricerca della “verità” umana.

Con Diventare albero la pittura di Kristina Kurilionok si misura con la semplificazione e l’essenzialismo: un’insolita bicromia mette a tema il rapporto intimo tra psyche e natura e, questa volta, a fare da anello di congiunzione tra le due dimensioni è l’archetipo dell’albero. Simbolo assoluto di vita e conoscenza, rigenerazione e nutrimento, mistero e sacralità, l’albero entra nella scena pittorica dell’artista come irresistibile richiamo delle origini.

«Dal forte bisogno di riconnettermi con la natura - scrive Kristina Kurilionok -, ho iniziato il processo di diventare albero. Fin da bambina ho avuto un amico: l'albero. Quello che puoi abbracciare e che ti abbraccerà. Ciò che mi attirava era la sua forza. Quella forza che potevi sentire fluire nel tuo corpo. Stare sotto il mio albero significava sentire il piacere di essere. Essere parte della natura. Integralmente. Poi questa magica connessione è stata dimenticata e assorbita dalla velocità della vita».

Il lavoro di Kristina Kurilionok - si continua a leggere nel testo di presentazione della mostra - intercetta uno dei temi più urgenti dell’epoca contemporanea: il recupero del corpo e dei suoi attributi senzienti. Il recupero di un’appartenenza naturale ricercata come verità nascosta. E in questa bramosa ricerca - come scrisse Herman Hesse nel suo Il Canto degli alberi - gli alberi sono i predicatori più persuasivi. Sono come uomini solitari. Non come gli eremiti, che se ne sono andati di soppiatto per sfuggire a una debolezza, ma come grandi uomini solitari, come Beethoven e Nietzsche (…) non predicano dottrine, predicano la legge primigenia della Vita”.

La mostra inaugura il prossimo 18 maggio alle ore 18.00 presso la sede espositiva di Pramantha Arte e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 26 maggio, tutti i giorni dalle ore 17 alle 20.


Paroda “Tapti medžiu”, kurioje pristatomi naujausi menininkės Kristinos Kurilionok kūriniai, prasideda naujas tarptautinis projektas, rengiamas italų galerijos Pramantha Arte “Catàgeios. Menininko urvas - Darbai ir dienos (Χαταγειος. Το λημέρι του καλλιτέχνη - Εργα και Ημέραι). Projektas kuruojamas Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Maria Rosaria Gallo bei pristatomas galerijos parodinėje erdvėje Conflenti mieste adresu: Vico XIV Garibaldi, nr. 87.

“Lietuviu tapytoja, Kristina Kurilionok, pristato naujausius darbus ir pasakoja apie savo tiriamojo proceso brandą, kurį nuo pat pradžios jungė vizualiąją praktiką su psichologiniu tyrimu. Kristinos Kurilionok darbai atliepia figuratyvią, vizionierinę, simbolinę tapybą, kuri telpa į savianalizės tapybos kryptį, prasidedančią XVI amžiaus figuratyvioje Vakarų dailės istorijoje ir besitęsiančią iki mūsų dienų. Šis gilus tikrovės matymas, kurio pamatus padėjo Leonardo Da Vinci, tęsė Bosch'as, Goya, Baconas nuolatos siejamas su žmogiškosios tiesos ieškojimu.

Šioje parodoje, „Tapti medžiu“, Kristinos Kurilionok tapyba matuojama subtiliu (su)paprastinimu. Paveiksluose naudojamas dviejų atspalvių dominavimas orientuojasi į intymius ryšius tarp psichikos ir gamtos, o šį kartą ryšys tarp šių dimensijų yra medžio archetipas. Absoliutus gyvenimo ir žinių simbolis, regeneracija ir maitinimas, paslaptis ir šventumas – medis įžengia į menininko vaizdinę sceną kaip nenugalimas kilmės kvietimas.

„Nuo stipraus poreikio susilieti su gamta – rašo Kristina Kurilionok – aš ir pradėjau tapimo medžiu procesą. Būdama vaiku aš turėjau draugą: medį, kuri galėjau apkabinti ir kuris apkabindavo mane. Jo jėga traukė mane. Tokia jėga, kurią galėjau pajusti tekant per mano kūną. Buvimas po mano medžiu suteikdavo būties malonumo jausmą, stiprų buvimo gamtos dalimi pojūtį, kuris suteikdavo pilnatvės. Vėliau šis magiškas ryšys pasimetė skuboto gyvenimo ritme.“

Kristinos Kurilionok kūryba perima vieną iš svarbiausių šiuolaikinio amžiaus temų: kūno ir jausmų atsigavimą. Natūralios žmogaus būsenos atkūrimas ieškomas kaip paslėpta tiesa. Ir šiame nekantriame ieškojime - kaip rašė Herman Hesse savo „Medžių Dainoje“ – medžiai yra labiausiai įtikinantys pamokslininkai. Jie panašūs į vienišus žmones. Ne taip, kaip atsiskyrėliai, kurie pabėgo, kad išvengtu silpnumo, bet kaip didieji vieniši vyrai, kaip Beethoven'as ar Nietzsche (…), kurie neskelbia doktrinų, bet skelbia pirmapradį gyvenimo įstatymą.

Paroda atidaroma gegužės 18 dieną, 18 val. Pramantha Arte būstinėje ir bus atvira lankytojams iki gegužės 26 dienos kiekvieną dieną nuo 17 iki 20 val.

 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
Diventare albero, 2019 - Video mostra
 
 
         
   
      arte@pramantha.com