PRAMANTHAARTE  
 
 
2019     CATÀGEIOS / AUKSĖ PETRULIENĖ / RABBIA E PROTESTA. CAMBIAMENTO  
 
   
 
  Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni

Auksė Petrulienė. Rabbia e protesta. Cambiamento / Pyktis ir protestas. Pokytis
a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo
e Maria Rosaria Gallo

23 Novembre/ 1 Dicembre 2019
Pramantha Arte
Vico XIV Garibaldi, 87
Conflenti (CZ), Italia

inaugurazione: Sabato 23 Dicembre 2019 ore 17.30

Pramantha Arte
ha il piacere di annunciare che il prossimo sabato 23 Novembre, alle ore 17.30 - nell'ambito di Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni - sarà inaugurata la mostra personale dell'artista lituana Auksė Petrulienė dal titolo Rabbia e Protesta. Cambiamento.

"Artista singolare e di grande sensibilità sociale, sperimentatrice di tecniche e di linguaggi mediatici, laureata in Grafica e Tecniche di stampa, con un master in Progettazione Grafica presso l'Accademia di Belle Arti di Vilnius, membro dell'Associazione Artisti Lituani e artista Pramantha dal 2009, Auksė Petrulienė - spiegano i curatori - è famosa per aver inventato lo Psilicone Theatre: una particolare performance che - rielaborando l'eredità del movimento artistico americano Fluxus fondato nel 1961 dall'artista lituano George Maciunas - coinvolge il teatro, la video-proiezione, una particolare tecnica di stampa-scultura, l'interazione tra musica, parola, fonetica e racconto visivo".

"In questa occasione - continuano i curatori - Auksė Pertrulienė porta in Pramantha un'installazione di disegni legata ad una contestazione politica a difesa dell'ambiente, iniziata lo scorso 2017, quando l'artista, insieme al fotografo Darius Petrulis, scesero in strada iniziando un'azione di protesta a cui aderirono molti cittadini della città di Kaunas per fermare quella che fu definita "la guerra degli alberi" nella speranza di interrompere l'abbattimento ingiustificato di Ippocastani in nome di una barbara "riqualificazione" urbana, votata alla cementificazione a scapito della vivibilità, come spesso accade nell'impiego scellerato dei fondi pubblici in questi casi. Nel dicembre del 2018, le fotografie di quella protesta vennero installate lungo quelle stesse strade a memoria della battaglia svolta che - seppur non risolutiva - ottenne qualche risultato".

"I disegni - spiega l'artista - nacquero un anno dopo la drammatica "guerra degli alberi" di Kaunas, quando il comune iniziò a tagliare massicciamente gli alberi delle città, sfidando le proteste dei cittadini. Nell'Agosto del 2017 abbiamo trascorso due settimane a proteggere un vicolo di 217 ippocastani. I disegni sono la testimonianza delle esperienze che abbiamo affrontato lì. Sono la testimonianza della verità. Testimonianza del male accaduto, del crimine commesso. Abbiamo visto il grottesco da molto vicino; non si è trattato solo della caduta di grandi vecchi alberi, ma anche della caduta dei diritti umani e delle autorità municipali, che hanno mostrato il loro potere e le loro disgustose bocche di menzogna".

"La vicenda degli alberi lituani - concludono i curatori - e la reazione di Auksė Petrulienė, rappresentano in Catàgeios l'emblema di un richiamo alla responsabilità civile e artistica rispetto ai soprusi di un sistema culturale gretto, che in nome della speculazione è pronto a distruggere quell'umanità e quella naturalezza che solo una città pensata per la vita può ancora mantenere. Rabbia e Protesta. Cambiamento diventa per noi - grazie ad Auksė e alle sue impressionanti creazioni - l'occasione di riappropriarci di parole e di azioni spesso disintegrate dalla retorica e dall'astrazione dell'attualità in materia ambientale"

La mostra - a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo - avrà luogo presso la sede espositiva della galleria Pramantha Arte a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, sarà inaugurata il prossimo sabato 23 Novembre, e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 1 Dicembre 2019, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: arte@pramantha.com +39 3395028498


Pramantha Arte su malonumu praneša, kad šį šeštadienį, lapkričio 23 dieną, 17:30 valandą, "Catàgeios. Menininko urvas - Darbai ir dienos" projekto kontekste pristatoma personalinė lietuvių menininkės Auksės Petrulienės paroda pavadinimu "Pyktis ir protestas. Pokytis".

"Menininkė, pasižymi išskirtiniu socialiniu jautrumu, eksperimentuoja technikomis ir medijomis, yra baigusi grafikos mokslus ir įgijusi magistro laipsnį Vilniaus Dailės Akademijoje, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė ir "Pramantha" menininkė nuo 2009 m.

"Auksė Petrulienė - rašo kuratoriai - garsėja tuo, kad išrado "Psilikono teatrą": savitą spektaklį, kuris, apdorodamas meninio judėjimo "Fluxus" palikimą, sujungia teatrą, vaizdo projekciją, savitą skulptūros dauginimo ir animavimo techniką, muzikos, teksto ir vaizdo pasakojimo sąveiką".

Auksė Petrulienė atveža į "Pramantha" piešinių instaliaciją, susijusią su politiniu protestu skirtu aplinkos apsaugai. 2017 metais menininkė kartu su fotografu Dariumi Petruliu ir bendraminčiais išėjo į gatvę pradėdami protestą, į kurį įsitraukė daug Kauno miesto gyventojų, siekiančių nutraukti nepagrįstą medžių žudymą barbariško miesto "pertvarkymo" vardan. Parodoje eksponuojamos fotografijos buvo darytos 2018 metų gruodžio mėnesį toje pačioje gatvėje įvykusio mūšio atminimui - nors ne galutinio, tačiau pasiekusio tam tikrų rezultatų".

"Piešiniai - sako menininkė - gimė praėjus metams po dramatiško "medžių karo" Kaune, kai savivaldybė, ignoruodama piliečių protestus, masiškai kirto medžius. 2017 metų, rugpjūčio mėnesį praleidome dvi savaites saugodami 217 kaštonų alėją. Piešiniai yra šios patirties liudijimas. Jie yra tiesos liudijimas. Liudijimas apie patirtą blogį, įvykdytą nusikaltimą. Groteską matėme iš labai arti; tai buvo ne tik didelių, senų medžių, bet ir žmogaus teisių griūtis, savivaldos institucijų, demonstruojančių galią ir melą, autoriteto žlugimas".

"Lietuvos medžių istorija - daro išvadą kuratoriai - ir Auksės Petrulienės reakcija "Catàgeios" projekte tampa pilietinės ir meninės atsakomybės simboliu, pasmerkiančiu siauros sistemos piktnaudžiavimą, naikinantį žmoniškumą ir natūralumą – svarbiausias gyvenimui skirto miesto savybes, kurias būtina išsaugoti. "Pyktis ir protestas. Pokytis" - Auksės ir jos įspūdingos kūrybos dėka - tampa mums galimybe susigrąžinti žodžius ir veiksmus, kurie dažnai sunaikinami retorikos ir abstrakčių teiginių aplinkos klausimais".

Paroda - kuruojama Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Marios Rosarios Gallo - vyks Pramantha Arte galerijoje, Konflenti mieste, adresu Vico XIV Garibaldi, n. 87. Parodos atidarymas lapkričio 23 dieną, šeštadienį, 17:30, ir bus atvira lankytojams iki gruodžio 1 dienos, 2019 metų. Paroda veiks kiekvieną dieną nuo 10:30 iki 12:30 valandos.
Daugiau informacijos ir rezervacija: arte@pramantha.com +39 3395028498
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
Auksė Petrulienė. Rabbia e protesta. Cambiamento, 2019 - Video mostra
 
 
         
   
      arte@pramantha.com