PRAMANTHAARTE  
 
 
2021/2022     MARIA NELLA GROTTA / INTERPRETAZIONI DI UN'ICONA  
 
 
 

Maria nella grotta. Interpretazioni di un'icona
Aistė Gabrielė Černiūtė, Indrė Ercmonaite, Kristina Kurilionok

a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo

19 Dicembre 2021 / 9 Gennaio 2022
Pramantha Arte / spazio catuaiu
Via Vittorio Emanuele, 39
Conflenti, Italia

Anteprima: Lunedì 13 Dicembre 2021 ore 10.30

 
 
 

19 Dicembre 2021 / 9 Gennaio 2022 - Mostra di pittura

Maria nella grotta. Interpretazioni di un’icona
Kristina Kurilionok, Aistė Gabrielė Černiūtė, Indrė Ercmonaitė

Pramantha Arte, spazio catuaiu, Via Vittorio Emanuele n. 39 - Conflenti

Pramantha Arte è lieta di annunciare l’apertura di una nuova mostra di pittura dal titolo Maria nella grotta. Interpretazioni di un’icona delle artiste Kristina Kurilionok, Aistė Gabrielė Černiūtė, Indrė Ercmonaitė, a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo, aperta dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, presso lo spazio catuaiu della città di Conflenti.

“La mostra - raccontano i curatori - propone la reinterpretazione pittorica di una delle icone più rappresentative e rappresentate della cultura e dell’arte cristiana, quindi della cultura e della civiltà europea. Interessante il fatto che questa esigenza interpretativa arrivi oggi - nel contesto della nostra lacerata attualità socio-politica e culturale - da tre artiste lituane (l’ultimo paese cristianizzato d’Europa, in bilico tra oriente e occidente europeo), da tre autrici che condividono comuni origini polacche e che si rapportano ad una delle figure più forti dell’identità religiosa attraverso un linguaggio pittorico personale, con intenzioni diverse, offrendo una declinazione del tema di straordinaria attualità e significanza.”

“Sedici dipinti allestiti in uno spazio insolito - rustico, intimo, vecchio, originario, paragonabile appunto ad una grotta - rilanciano la purezza, la forza, la potenza di un simbolo che sembra invocare con urgenza il suo senso più intimo: il valore assoluto, sacro e irrinunciabile dell’umanità. L’impatto visivo e i soggetti rappresentati consentono dei rimandi su diversi livelli: pittorico, storico e culturale.”

Kristina Kurilionok si abbandona ad un’indagine iconica della Madonna col bambino e ripercorre con delicatezza, rispetto ed empatia - attraverso le opere dei grandi maestri - l’evoluzione allegorica del soggetto, passando dall’iconografia bizantina a quella rinascimentale, quasi a voler cercare, comprendere e trovare quegli stessi attributi mariani che hanno reso Maria eterna nell’immaginario laico e religioso: l’amore, la tenerezza, l’unione, la comunità, il nutrimento, il coraggio, il mistero, la via, la divinità, la madre, la donna. Ma nell’excursus storico prodotto - segnato dalla stessa biografia dell’artista, figlia di culture diverse - è possibile riconoscere la sua personalissima tensione emotiva. Ed ecco che la figura di Maria viene investita di quell’indagine psicologica tipica di Kristina Kurilionok, votata al disvelamento delle contraddizioni, alla comprensione della complessità. Così i volti dipinti e le pennellate segnate ci catapultano nel dualismo di una questione più profonda: spiritualità generata dalla carne; eternità generata dalla morte; purezza generata dal travaglio.”

“Con le scelte interpretative di Indrė Ercmonaitė la figura della Vergine Maria si impone nell’indissolubile destino di forza e dolore, di accoglienza e perdita, di salvezza e sacrificio. E la poesia pittorica dell’artista, nell’utilizzo dei colori, nell’uso delle luci, nella scelta dei soggetti, sembra rimandare ad una consapevolezza vitale e universale: il compimento della verità passa attraverso la perdita delle certezze.”

Il linguaggio plastico di Aistė Gabrielė Černiūtė disperde il richiamo teologico dell’icona, si spoglia dei simboli storici e giunge all’essenza materica della figura. La donna, il suo volto, il bambino, il suo frutto. Il lavoro gestuale dell’artista diventa esso stesso simbolo della forza archetipica e generatrice del femminile, capace di sincronizzare nell’immagine di un autoritratto il senso infinito dell’esistenza finita.”

“In un momento storico particolarmente confuso e critico - concludono i curatori - in cui la verità si confonde con l’artificio, il razionale con la rigidità, l’irrazionale con l’ignoranza, l’egoismo con l’utilità, il tecnicismo con il bene comune, l’immobilismo con la vita, Maria nella grotta sembra andare alla ricerca del senso perduto, sembra rivendicare quel bisogno di spiritualità che è l’essenza del vivere umano”.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 9 Gennaio 2022, ogni Domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30, oppure visitabile su appuntamento telefonando al numero +393395028498


2021 m. gruodžio 19 d. / 2022 m. sausio 9 d. - Tapybos paroda


Marija oloje. Ikonos interpretacijos
Kristina Kurilionok, Aistė Gabrielė Černiūtė, Indrė Ercmonaitė

Pramantha Arte, catuaiu erdvė, Via Vittorio Emanuele n. 39 - Conflenti


Pramantha Arte pristato naują tapybos parodą „Marija oloje. Ikonos interpretacijos“. Trijų lietuvių menininkių Kristinos Kurilionok, Aistės Gabrielės Černiūtės, Indrės Ercmonaitės paroda ikonos interpretacijos, kuruojama Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Maria Rosaria Gallo, veiks nuo 2021 m. gruodžio 19 d. iki 2022 m. sausio 9 d. Catuaiu erdvėje Conflenti miestelyje.

„Ši paroda – sako kuratoriai – siūlo tapybiškai iš naujo interpretuoti vieną reprezentatyviausių krikščioniškosios kultūros ir meno, taigi ir Europos kultūros bei civilizacijos ikonų. Įdomu tai, kad šis interpretacinis poreikis, ypatingai šiandien – mūsų draskomų socialinių-politinių ir kultūrinių aktualijų kontekste – kyla iš trijų lietuvių menininkių (paskutinės sukrikščionintos šalies Europoje, išsidėsčiusios tarp Rytų ir Vakarų Europos), iš trijų autorių, kurias vienija bendra baltiškoji kilmė ir kurios asmenine vaizdine kalba siejasi su viena stipriausių religinės tapatybės figūrų, su savomis skirtingomis intencijomis, siūlydamos nepaprastai aktualią ir reikšmingą temos deklinaciją.

„Šešiolika paveikslų, išdėstytų nepaprastoje erdvėje – autentiškoje, intymioje, senoje, originalioje, prilygstančioje urvui – atkuria simbolio grynumą, stiprybę, galią, kuri skubiai sužiba intymiausia savo prasme: absoliučia, šventa ir nepakeičiama žmonijos verte. Vaizdinis poveikis ir pateikiamos temos leidžia naudotis nuorodomis įvairiais lygmenimis: vaizdiniu, istoriniu ir kultūriniu.”

Kristina Kurilionok atsiduoda ikoniškam Madonos ir Kūdikio tyrinėjimui ir su subtilumu, pagarba ir empatija - per didžiųjų meistrų darbus - seka alegorinę temos raidą, pereinant nuo Bizantijos į Renesanso ikonografiją, tarsi siekdama suprasti ir atrasti tas pačias marijoniškas savybes, kurios padarė Mariją amžiną pasaulietinėje ir religinėje vaizduotėje, tokias kaip: meilė, švelnumas, vienybė, bendruomeniškumas, žindymas, drąsa, paslaptis, kelias, dieviškumas, motiniškumas, moteriškumas. Tačiau sukurtoje istorinėje perspektyvoje, paženklintoje paties menininkės, kaip skirtingų kultūrų dukters biografija, galima atpažinti labai asmeninę jos emocinę įtampą. Ir štai Marijos figūra įdėta į Kristinai Kurilionok būdingą psichologinį tyrimą, tampa prieštaravimų atskleidimo bei kompleksiškumo suvokimo prezentacija. Taip nutapyti veidai ir ryškūs teptuko potėpiai katapultuoja mus į gilesnį klausimo dvilypumą: dvasingumas, kuriamas kūno; amžinybė, kurią pagimdo mirtis; grynumas, kurį sukuria darbas“.

Indrės Ercmonaitės interpretacinių pasirinkimų dėka Mergelės Marijos figūra patenka į nepalaužiamą stiprybės ir skausmo, priėmimo ir praradimo, išganymo ir pasiaukojimo likimą. O tapybinė menininko poezija, naudojant spalvas, šviesą, pasirenkant temas, tarsi nurodo gyvybingą ir visuotinį suvokimą: tiesos išsipildymas eina per tikrumo praradimą.

Plastinė Aistės Gabrielės Černiūtės kalba išsklaido ikonos teologinį patrauklumą, atmeta istorinius simbolius ir pasiekia materialią figūros esmę. Moteris, jos veidas, vaikas, jos vaisiai. Pats menininkės gestas tampa archetipinės ir generuojančios moteriškumo galios simboliu, galinčiu sinchronizuoti begalinį baigtinės egzistencijos jausmą autoportreto atvaizde.

„Ypač miglotu ir kritišku istoriniu momentu – daro išvadą kuratoriai – kai tiesa painiojama su dirbtinumu, racionalumas su kietumu, neracionalumas su neišmanymu, savanaudiškumas su naudingumu, techniškumas su bendruoju gėriu, nejudrumas su gyvenimu, Marija oloje tarsi eina ieškoti prarastos prasmės, ji tarsi įgalina dvasingumo poreikį, kuris ir yra žmogaus gyvenimo esmė“.

Paroda atvira iki 2022 m. sausio 9 d., kiekvieną sekmadienį 10.30-12.30 val. arba parodą galima aplankyti susitarus telefonu +393395028498

 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
Kristina Kurilionok
Vergine Maria (Icona, Russia), 2021
olio su tela, cm 40x30
  Kristina Kurilionok
Madonna col bambino (Icona, Russia), 2021
olio su tela, cm 40x30
     
 
Kristina Kurilionok
Quadro Divino Madonna della Quercia (Conflenti), 2021
olio su tela, cm 50x40
  Kristina Kurilionok
Madonna lattante (Icona, Russia), 2021
olio su tela, cm 60x50
     
 
Kristina Kurilionok
Madonna della Quercia o di Visora (Statua, Conflenti), 2021
olio su tela, cm 60x40
  Kristina Kurilionok
Santa Maria as Martyres (Icona inizi VII sec., Pantheon, Roma), 2021
olio su tela, cm 50x30,5
     
 
Aistė Gabrielė Černiūtė
Madonna dei martiri arsi (Lituania), 2020
fil di ferro, tela, olio su tela, cm 60x50
  Aistė Gabrielė Černiūtė
Madonna di Juodkrantė (Lituania), 2019
fil di ferro, tela, olio su tela, cm 60x50
     
 
Kristina Kurilionok
Pretty Baa Lambs (Ford Madox Brown, particolare, Inghilterra), 2021
olio su tela, cm 50x40
  Kristina Kurilionok
La Vergine Maria col Bambino (Sandro Botticelli, particolare della Pala di San Barnaba, Parma), 2021
olio su tela, cm 60x50
     
 
Indrė Ercmonaitė
Vergine col Bambino (W. A. Bouguereau, Francia), 2021
olio su tela, cm 54x44
  Kristina Kurilionok
Icona della Madre di Dio del fiume Don (Russia), 2021
olio su tela, cm 50x40
     
 
Kristina Kurilionok
Madonna del giorno (Santa Maria della Steccata, Parma), 2021
olio su tela, cm 72x54
  Kristina Kurilionok
Madonna del Pilerio (Cosenza), 2021
olio su tela, cm 70x50
     
 
Kristina Kurilionok
Icona dei vecchi credenti (Russia), 2021
olio su cartoncino oro, cm 50x40
  Indrė Ercmonaitė
Sacro Cuore (Jose de Paez, Spagna), 2021
olio su tela, cm 30x24
 
 
 
Indrė Ercmonaitė
Agnello di Dio (Francisco de Zurbaran, Spagna), 2021
olio su tela, cm 44x54
 
 
         
   
      arte@pramantha.com